kişisel verilerin korunması (new)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
 
 
COSMOGROSS KOZMETİK TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş. (COSMOGROSS ) olarak,
Siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.
 
1. Kişisel Veri nedir?
KVKK kapsamında kişisel veri ; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (‘’Kişisel Veri’’) ve bunun özel bir türü olan ‘’Özel Nitelikli Kişisel Veri’’ ise ; Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (‘’Özel Nitelikli Kişisel Veri’’) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.
 
2. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?
Yürütmekte olduğumuz Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere, ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlülüklere ve ilkelere uygun hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik önlemlerini almaktayız.
KVKK gereğince, aşağıdaki sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve işleme amacına göre KVKK madde 5.1, madde 5.2, madde 6.2 ve madde 6.3 kapsamında işlemekteyiz.
a. EK1 ( COSMOGROSS ) de anılan ancak bunlarla sınırlı olmayan ve zaman zaman işbu Aydınlatma Metni kapsamında güncellenecek COSMOGROSS markalarına ilişkin ve kişisel verilerin işlendiği internet sitelerimiz başta olmak üzere COSMOGROSS tarafından yönetilen sair internet sitelerimiz(‘’İnternet Siteleri ‘’), mobil ve sair uygulamalarımız ve diğer tüm çevrim içi mecralar (‘’Medya Araçları’’) üzerinden veya İnternet Sitelerinde cihazlarınızla iletişim sağlayan COSMOGROSS yahut aşağıda belirlenen şekilde üçüncü kişilere ait çerezler ( ‘’ÇEREZ’’) kanalıyla,
b. COSMOGROSS tarafından kurulan veya faaliyette bulunan ve COSMOGROSS adı altında yürütülen tüm satış ve pazarlama ağı ( COSMOGROSS Mağazaları) kanalıyla, satış ve pazarlama kapsamında,
c. Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde COSMOGROSS ve COSMOGROSS markaları adına işletilen hesaplar ( ‘’Sosyal Medya’’ ) kanalıyla,
d. E-posta adreslerimiz (‘’E-posta’’) üzerinden yürütülen yazışmalar, COSMOGROSS ve COSMOGROSS Markalarına yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (SMS) veya multi medya mesajları (MMS) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları ( İletişim Araçları) kanalıyla,
e. COSMOGROSS yahut COSMOGROSS’ın hizmet aldığı iş ortakları tarafından yönetilen çağrı merkezlerimiz (Çağrı Merkezi) kanalıyla,
f. COSMOGROSS’ın hizmet verdiği yahut hizmet aldığı iş ortakları,üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla,
 
3. Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz ?
İşlediğimiz Kişisel Verilerinize aşağıdaki örnekler verilebilir.
a. Bize Sağladığınız Kişisel Veriler : Adı-soyadı, doğum tarihi,T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-mail adresi, adres, anketler ve yarışmalar kapsamında iletilen fotoğraf, video kayıtları ve yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü Kişisel Verilerinizdir.
b. Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler Dahil Sair Bilgiler : Otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları, Çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan Kişisel Verinizdir.
c. Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler de Dahil Sair Bilgiler : Sosyal medya araçları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin daha önce vermiş olduğunuz izininize dayalı olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş teslimat ve adres bilgileri, hesap bilgileri,satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri, aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler, ödenmiş listelemeler (sponsorlu bağlantılar) gibi Kişisel Verilerinizdir.
 
4. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz ?
a.Kişisel Verilerinizi kural olarak açık rızanıza istinaden işlemekteyiz.Ancak KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da kişisel verileriniz işlenebilmektedir. (KVKK md.5.2 ve md.6.3 ) Bu kapsamda;
(1) Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,
(2) Fiili imkansızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde,
(3) İnternet Siteleri üzerinden sipariş edilen veya satın alınan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi, COSMOGROSS Mağazalarında alım-satım işleminin yapılabilmesi, POS kullanımı, iade işlemleri, nakliye hizmetleri, elektronik ticaret kapsamında mesafeli satış sözleşmesinin kurulması, ürün yahut hizmet satışı, tedariki, teslimi, soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifası yahut hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya bir hakkı tesis etmek veya korumak amacıyla,
(4) Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile maliyet azaltımı, kaynakların verimli kullanımı, çağrı merkezi hizmet kalitesinin gözlemlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla Kişisel Verilerinizi işlemekteyiz.
(5) Ayrıca katıldığınız yarışmalar ve Sosyal Medya kanalları gibi vasıtalarla sizin alenileştirdiğiniz Kişisel Verilerinizi de ayrıca bir daha rızanız aranmaksızın KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.
b.Yukarıdaki kanallardan, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi açık rızanızı almamız halinde (KVKK md. 5.1 ve md. 6.2) :
(1) İnternet reklamcılığı, Targeting, re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme) çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün /hizmet ve reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla Çerez kullanılması, tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunulması,
(2) İnternet Sitelerimizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek, tekil kullanıcı kaydı üzerinden anonim olmayan trafik istatistikleri oluşturmak, İnternet Sitelerini ziyaretinizi daha keyifli hale getirip, İnternet Sitelerinin kullanımının ve işlevselliğinin artırılması, İnternet Sitelerini ziyaret esnasında sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sağlaması amacıyla işlenmesi, bu amaçla Çerez kullanılması ayrıca COSMOGROSS Mağazalarında ziyaretiniz esnasında daha önceki kayıtlarınıza göre kullanım alışkanlıklarınızın takibinin yapılması ve size özel ürünlerin sunulması,
(3) Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması,
(4) Yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması
(5) Elektronik ticari iletilerin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyeti anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderimi,
(6) Hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi,
(7) Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenebilmektedir.
Ayrıca Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz de açık rızanız alınarak KVKK md. 5.2'de belirlenen amaçlarla ve burada (1)'den (7)'ye kadar belirlenen amaçlarla işlenebilmektedir.
Bu kapsamda iş bu Aydınlatma Metni'nde açık rızanızı gerektiren işleme türlerinin her birine açık rızanız istenen dökümanlarda ve alanlarda bu rızayı vererek size daha iyi hizmet vermemiz için bizlere destek olabilirsiniz.
5. Kişisel Verilerinizi İşleme Süremiz Nedir?
Kişisel verileriniz başta KVKK olmak üzere, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde, her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetce işlenecektir.

6. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması
Kişisel Verileriniz ancak yukarıda açık rızanızı gerektirmeyen işleme amaçlarının varlığı halinde, yurtiçinde ve başta AB Ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD Ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.
 
Bunun haricinde ancak açık rızanızın alınması şartı ile yurtiçinde ve yine yukarıda belirtilen ülkelerde bulunan pazarlama ve satış desteği veren yukarıda belirlenen açık rızanıza istinaden kişisel verileri işleyebilecek üçüncü kişilere açık rızanıza istinaden aktarılabilmektedir. Ayrıca açık rızanıza istinaden COSMOGROSS'ın bir kısmının veya varlıklarının (marka, alan adı ve sair ticari işletme unsurları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) satılması durumunda Kişisel Verilerinizin devralan gerçek ya da tüzel kişilere, bunların paydaşları, iş ortakları, aracıları, danışmanları da dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere devrin gerektirdiği ölçüde aktarılabilir, işlem süresince bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması ile sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan Kişisel Verilerinizi kendisi veri sorumlusu olarak olacak şekilde işlemeye devam edebilir.
 
7. Kişisel Verilerinize Yönelik KVKK'dan doğan Haklarınız ve Veri Sorumlusu Olarak Desteğimiz

KVKK madde 11 uyarınca COSMOGROSS’a başvurarak;
 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Bu kapsamda, yukarıda haklarınıza ilişkin taleplerinizi İnternet Sitemizde yer alan Cosmogross Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu nu doldurarak aşağıdaki e-posta üzerinden size bildirilecek kep uzantılı e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zamana değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz. COSMOGROSS, talebilinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması halinde yalnızca Kişisel Veriler Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.


  ÜNVAN :COSMOGROSS KOZMETİK TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş.
  ADRES : Batı Sitesi Mah. 2307/1. Cadde No: 2/11 Yenimahalle / ANKARA
Tic.Sicil No : ANKARA / 410437
Mersis No : 0212048023300001
Telefon : 0850 2150262
E-posta : [email protected]

Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.
 
 
COSMOGROSS KOZMETİK TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş. (COSMOGROSS)
ÇEREZ POLİTİKASI
 
1. Çerez Nedir?
Çerezler internet üzerinden internet sitelerini ziyaret ettiğinizde, ağ erişimi olan cihazlarınıza tarayıcılar aracılığıyla depolanan Cosmogross yahut üçüncü kişilere ait küçük metin dosyalarıdır. Aydınlatma Metni’nde tanımlandığı üzere İnternet Sitelerinde Çerezler kullanılmaktadır.
 
2. Neden Çerez Kullanıyoruz?
Cihazınıza bağlı olarak, özellikle aşağıdaki amaçlarla Çerez kullanmaktayız:
 • İnternet Sitelerini ziyaretinizi daha keyifli hale getirip İnternet Sitelerinin kullanımını ve işlevselliğini artırmak,
 • İnternet Sitelerini bir sonraki ziyaretinizde sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sunmak,
 • internet reklamcılığı, Targeting, re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatlar sunmak, tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunmak,
 • trafik istatistikleri oluşturmak,
 • İnternet Sitelerinden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek.
 
3. İnternet Tarayıcınızda Çerez Ayarlarını Nasıl Düzenleyebilirsiniz?
İnternet tarayıcılarının varsayılan ayarları genellikle Çerezleri kabul edecek şekilde programlanmakla birlikte tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bunu kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
Ancak, tarayıcınızda Çerezleri devre dışı bırakmayı seçerseniz İnternet Sitelerimizde sunulan işlevsel özelliklerin tamamından yararlanamayabilirsiniz.
Çerez ayarları ile ilgili daha fazla bilgi için, aşağıdaki lütfen linklere başvurunuz: Hatırlatmak amacıyla belirtmek gerekirse, İnternet tarayıcınız üzerinden Çerezleri devre dışı bırakarak, web sitelerimizin iyi bir şekilde çalışması için gerekli olan Çerezler de dahil olmak üzere tüm Çerezleri devre dışı bırakmış olursunuz.
 
4. Üçüncü Kişilerden Çerez Kabul Ediyor Muyuz?
İnternet Sitelerimizi ziyaretiniz esnasında reklam dahil size sunulacak içeriği kişiselleştirmek ve geliştirmek amacıyla, üçüncü kişi internet sitelerinden gelen aşağıda sayılan Çerezler cihazınızda depolanabilir:
 • Sosyal Ağ İçerikleri: Sosyal ağlardan gelen içerikleri destek sayfalarımızda yayınlayabiliriz. Bu nedenle, destek sayfalarımızdaki bu içeriğe başvurmakla, ilgili sosyal ağdan gelen bir Çerez cihazınızda saklanabilir. Daha detaylı bilgi için bu sosyal ağların çerez politikalarını okumanızı tavsiye ederiz.
 • Flash Çerezleri: Flash yazılımı tarafından depolanan dosyalardır. Bu araç, çoğunlukla, hareketli grafik veya video dizinleri gibi dinamik objeleri görüntülemek için internet tarayıcılarının bir uzantısı olarak kurulur. Dolayısıyla, bu uygulamanın kullanımı nedeniyle Flash Çerezleri kurulabilir. Daha fazla bilgi için www.adobe.com sitesinde yer alan çerez politikasını okumanızı tavsiye ederiz.
5. Üçüncü Kişi Destek Sayfalarına Çerez Yerleştiriyor Muyuz?
Çerezlerimizi, markalarımız ve/veya ürünlerimize yönelik reklamlar yayınlayan iş ortaklarımızın internet sitelerine yerleştirebiliyoruz.
Bu Çerezler size ilgi alanlarınıza hitap eden uygun içerik sunmak ve içeriğimize (reklam dahil) ne süreyle görüntülendiğini değerlendirmek için kullanılmaktadır.
Cosmogross Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu 
 


Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.